הצהרת בריאות קורונה

הריני מצהיר/ה בזאת על היעדר תסמינים: *

*שדה חובה